Produkty dla infrastruktury

Powrót do oferty

Zielone parkingi zaliczane są do nawierzchni ekologicznych, co jest związane z możliwością wypełnienia przestrzenią. Tego rodzaju przestrzeń w zależności od potrzeb, można wypełnić kruszywem lub też ogrodową ziemią.

Zielone parkingi zaliczane są do nawierzchni ekologicznych, co jest związane z możliwością wypełnienia przestrzenią. Tego rodzaju przestrzeń w zależności od potrzeb, można wypełnić kruszywem lub też ogrodową ziemią. Wspomagają wchłanianie przez grunt wód opadowych.

 

Odwodnienia liniowe

Wszędzie tam gdzie należy szybko i skutecznie odwodnić powierzchnię, powinno zostać zastosowane odwodnienie liniowe. Jego głównym zadaniem jest przejęcie spływającej wody, a następnie przekazanie jej do dalszego zagospodarowania. Stosowanie odwodnień liniowych pozwala na kontrolowane zbieranie wody z powierzchni utwardzonych różnymi materiałami trwałymi takimi jak beton lub kostka brukowa. Potrzeba odbierania wód opadowych w system odwodnienia liniowego związana jest z dążeniem do poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej. Stojąca woda na chodnikach, czy wjazdach do posesji stanowi uciążliwość dla ich użytkowników jak również zagrożenie jakości wód gruntowych.

 

Szczelne systemy kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne spełniają pełny zakres zastosowań inżynieryjnych: we wszystkich typach kanalizacji opadowych, sanitarnych i ogólnoprzemysłowych, w pasach drogowych obciążonych ruchem kołowym, w obszarach ruchu pieszego i na zewnątrz budynków, na terenach podmokłych, na obszarach szkód górniczych, do melioracji gruntów, pełnią funkcję studni przelotowych, rozgałęzionych, wpustowych, rewizyjnych, kaskadowych, ślepych itd. W naszym asortymencie znajdziesz zarówno elementy przeznaczone do studni typu „F”, jak i typu „U”. Wybierz jakość produktów Bruk-Bet i zadbaj o funkcjonalność kanalizacji na swojej posesji.
Nasze studnie kanalizacyjne spełniają następujące wymagania techniczne:

  1.  Wytrzymałość na zgniatanie kręgów, obciążenie niszczące Kl >30 kN/m.
  2. Wytrzymałość  na  pionowe  obciążenia  zgniatające  elemen-tów redukcyjnych i  przykrywających:- obciążenie próbne dla elementów żelbetowych > 120 kN, - pionowe obciążenie zgniatające >300 kN.
  3. Wodoszczelność badana pod wewnętrznym ciśnieniem hydro-statycznym 0,5 bar, w czasie 15 minut dla pojedynczych elementów pionowych, zestawu elementówpołączonych oraz złącza między elementem studzienki, a przyłączoną rurą lub kształtką - brak przecieków i nieszczelności podczas badana.